Rozwód

Młotek sędziowski

Porady online - Rozwód

Słowo rozwód kojarzy się z nie tylko z niezwykle trudną sytuacją w rodzinie, ale również napięciem związanym z koniecznością przedstawienia swoich racji przed obliczem Sądu. Decyzja o rozwiązaniu małżeństwa jest niezwykle trudna, a droga do prawnego potwierdzenia pozwu rozwodowego wymaga znajomości prawa oraz podejścia do sprawy bez emocji, których nie brakuje podczas rozprawy. Chociaż obecnie możliwy jest rozwód przez internet, wymaga on takich samych przygotowań, co tradycyjna rozprawa. Również w tym przypadku niezbędna okazuje się pomoc adwokata. Zapraszamy do skorzystania z usług naszych specjalistów?

Dlaczego adwokat rozwodowy online jest dobrym rozwiązaniem?

Oczywiście w przypadku sprawy rozwodowej każdy może samodzielnie zadbać o pisanie pozwu oraz stanąć przed obliczem Sądu, aby dowodzić swoich racji. Jest to jednak niezalecane rozwiązanie z kilku ważnych powodów. W przypadku spraw tego typu obydwie strony zazwyczaj chcą jak najszybciej zakończyć postępowanie, gdyż brak rozwodu uniemożliwia zawarcie nowego związku małżeńskiego. Jednakże niewłaściwe wypełnienie pozwu lub najmniejsze uchybienia w złożonej dokumentacji prowadzą do wydłużenia sprawy już na początkowych etapach procesu nawet o kilka tygodni. Związane jest to z koniecznością wezwania obydwu stron celem złożenia wyjaśnień i poprawienia błędów w pozwie.

Skorzystanie z usług adwokata pozwala uniknąć tego typu sytuacji i przygotować się do sprawy rozwodowej z odpowiednim wyprzedzeniem. Konsultacje ze specjalistą to najlepszy sposób na skrócenie czasu sprawy do absolutnego minimum. Jednocześnie warto pamiętać, że druga strona podczas postępowania o rozwód również może skorzystać z doradztwa specjalisty, co postawiłoby nas w niekorzystnej pozycji, gdybyśmy zdecydowali się na samodzielną reprezentację. Doświadczony adwokat rozwód online zadba o należyte poprowadzenie postępowania na każdym etapie sprawy, a także może nas wyręczyć podczas wielu czynności, jeżeli wyznaczymy jego lub ją na pełnomocnika lub pełnomocniczkę. Tym sposobem zyskujemy osobę, która może w naszym imieniu wypowiadać się przed obliczem Sądu, a także zadba o niezbędną dokumentację. Wsparcie adwokata to również doskonały sposób, aby uniknąć wszelkich prawnych pułapek oraz paragrafów, które mogłyby doprowadzić do niekorzystnego dla nas rozstrzygnięcia sprawy.

Adwokat również zapewnia niezbędne wsparcie psychiczne dla klienta, który nie musi samodzielnie borykać się z ciężarem rozprawy. W przypadku przesłuchań świadków można zdać się na specjalistę oraz jego wiedzę na temat procedur rozwodowych. Adwokat doskonale wie, jakie pytania zadawać i w jaki sposób odpowiadać na kwestie poruszane przez drugą stronę pozwu. Co więcej, po wydaniu wyroku adwokat podpowie, czy wyrok był słuszny oraz jakie są szanse na składanie odwołania. Zważywszy na fakt, że bezskuteczna apelacja do Sądu II Instancji sprawi, że to właśnie my poniesiemy koszty rozprawy, jest to nieoceniona pomoc.

Rozwód online – jakie są zalety?

Pod względem prawnym zdalne rozstrzygnięcie sprawy nie różni się od rozprawy na sali sądowej. Niezbędne jest złożenie tych samych dokumentów, a wyrok ogłoszony podczas wideokonferencji ma taką samą rangę, jak ten, który można usłyszeć w budynku Sądu. Rozprawy prowadzone przez internet pozwalają zmniejszyć stres związany z obecnością na sali, a także ograniczają potrzebę dojazdu na miejsce rozprawy, co dla niektórych osób mogłoby stanowić duży problem. Gdy w grę nie wchodzi rozstrzygnięcie sporu o opiekę nad małoletnimi dziećmi lub złożone kwestie związane z majątkiem, rozwód online umożliwia błyskawiczne zakończenie sprawy. W sytuacji, gdy strony decydują się na brak orzekania o winie, rozprawa może zająć zaledwie kilkadziesiąt minut.

Jak wygląda pozew rozwodowy online?

Niestety procedura rozwodowa nie może zostać przeprowadzona zdalnie w całości. W aktualnym stanie prawnym nie istnieją przepisy, które umożliwiają wnoszenie pozwu o rozwód przez internet. Taki dokument musi zostać dostarczony w formie fizycznej do siedziby Sądu wskazanego w pozwie. Już na tym etapie porady prawne rozwód okazują się nieocenione, gdyż jednym z często popełnianych błędów jest wysłanie pozwu do Sądu rejonowego, zamiast do okręgowego. Kolejną zaletą współpracy z adwokatem jest możliwość zlecenia napisania pozwu oraz przygotowania niezbędnych dokumentów. Tym sposobem zyskujemy pewność, że nasz wniosek rozwodowy online będzie przygotowany z dbałością o najmniejszy szczegół. W efekcie na skrzynkę e-mailową otrzymamy gotowy tekst, który musimy jedynie wydrukować, podpisać i wysłać.

Podczas składania pozwu należy zaznaczyć, że chcemy, aby rozprawa rozwodowa odbywała się w formie wideokonferencji. W takim wypadku obydwie strony otrzymają pismo, które wzywa do wskazania, czy osoby biorące udział w rozprawie posiadają sprawny komputer lub smartfon, kamerkę, mikrofon i głośniki – czyli sprzęt niezbędny do uczestnictwa w spotkaniu online. Oprócz kwestii technicznych konieczna jest również zgoda na przeprowadzenie posiedzenia na odległość. W przypadku niewyrażenia zgody lub braku odpowiedniego sprzętu wysuwane jest zapytanie o przeprowadzenie rozprawy na posiedzeniu niejawnym.

Gdy obydwie strony wyrażą zgodę na postępowanie zdalne, otrzymają na skrzynkę e-mailową pismo informujące o terminie rozprawy oraz zawierające link, prowadzący do wirtualnego pokoju, w którym odbędzie się posiedzenie. Odnośnik stanie się aktywny na 5 do 10 minut przed rozpoczęciem rozprawy, toteż wcześniejsze wejście poprzez link nie wywoła żadnego skutku. Przed skorzystaniem z odnośnika warto się upewnić, że kamera, mikrofon oraz głośniki działają prawidłowo, a połączenie z internetem jest stabilne. Dobrze jest również zadbać o podanie swojego telefonu odpowiedniemu wydziałowi Sądu. Pozwoli to zachować kontakt w przypadku jakichkolwiek problemów ze sprzętem.

Wniosek o rozwód online to dobry sposób, aby zaoszczędzić sobie zarówno czasu, jak i stresu. W przypadku rozprawy pod postacią wideokonferencji możemy odpowiadać w komfortowych warunkach, co stanowi dla wielu osób znacznie lepszą alternatywę w porównaniu do osobistego odpowiadania przed sądem. Chociaż rozprawa online wydaje się prostszym rozwiązaniem, odbywa się ona z zachowaniem takich samych wymagań pod kątem zgodności z prawem, jak posiedzenie w budynku Sądu. W takim wypadku porady prawne rozwód oraz asysta doświadczonego adwokata to niezbędny elementy, które sprawią, że sprawa przebiegnie bez nieprzewidzianych przeszkód.