Prawo administracyjne

Porady Online - Prawo administracyjne

Prawo administracyjne, to niezwykle szeroką gałąź prawa. Obejmuje szereg zagadnień, bez których codzienne funkcjonowanie nie byłoby niekiedy możliwe. Co wyróżnia prawo administracyjne na tle innych dziedzin prawnych? Obecność podmiotu publicznego – konkretnego organu, od którego rozstrzygnięcia zależy np. możliwość wybudowania domu na konkretnej działce.

Czym jest i co obejmuje prawo administracyjne

Prawo administracyjne, podobnie jak prawo cywilne czy karne, dzieli się na prawo materialne oraz proceduralne. Przepisy materialne odnoszą się do działania poszczególnych organów administracji. To w tych regulacjach znajdziesz informacje na temat ich struktury i ramowych zasad działania. Poza normami kodeksowymi, poszczególne zagadnienia z prawa administracyjnego są doprecyzowane w ustawach szczególnych, np. w prawie wodnym lub budowlanym.

Przykładowe zagadnienia, które wchodzą w zakres prawa administracyjnego:

 • prawo budowlane;
 • prawo zamówień publicznych;
 • prawo wodne;
 • prawo spółdzielcze;
 • prawo ochrony środowiska.

Prawo administracyjne reguluje także kwestie związane z uzyskaniem tytułu naukowego czy nostryfikacją dyplomu. Również w tej dziedzinie zostały zawarte przepisy dotyczące ochrony zdrowia, chorób zawodowych czy prawa drogowego i transportowego.

Kancelaria prawa administracyjnego online – Porady online dla każdego podmiotu

Kto może potrzebować porady z zakresu prawa administracyjnego? Tak naprawdę każdy. Szczególnie na etapie budowy wymarzonego domu. Wówczas decyzje administracyjne są wydawane bardzo często. Kolejnym przykładem sytuacji, w której pomoc prawna jest niezbędna są kwestie imigracyjne. Prawo administracyjne wskazuje przesłanki, jakie muszą zostać spełnione, aby ubiegać się np. o możliwość stałego pobytu na terenie Polski czy podjęcie legalnego zatrudnienia. Co jeszcze konkretnie może obejmować porada prawna online z zakresu prawa administracyjnego?

 • analizę przepisów prawa materialnego oraz proceduralnego;
 • pomoc w uzyskaniu koncesji, licencji bądź zezwolenia;
 • wsparcie prawne w procesie inwestycji budowlanych (w tym m. in. pomoc w legalizacji samowoli budowlanej);
 • pomoc w kwestii partnerstwa publiczno – prywatnego;
 • pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasze usługi są skierowane zarówno do osób prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych.

Postępowanie administracyjne – jak to działa?

Postępowanie administracyjne toczy się przed konkretnym organem państwowym lub przed sądem administracyjnym. Tu nie obowiązuje zasada równorzędności stron. Organ administracyjny jest stroną nadrzędną w tym układzie. Jest to bardzo sformalizowane postępowanie, w którym brak znajomości przepisów może mieć dla Ciebie nieodwracalne skutki. Dlatego przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań, skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady prawnej.

W czym możemy Ci pomóc w ramach porady prawnej online, jeżeli chodzi o postępowanie administracyjne?

 • w przygotowaniu wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego;
 • w sformułowaniu odwołania od decyzji administracyjnej bądź zażalenia na postanowienie;
 • w przygotowaniu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej;
 • wesprzemy Cię w toku postępowania o uzyskanie koncesji, licencji czy zezwolenia (np. na sprzedaż alkoholu w Twoim sklepie lub restauracji);
 • doradzimy, jak pozyskać niezbędne zaświadczenia z organów administracyjnych.

Wszelkie niezbędne dokumenty możesz to nasz przesłać drogą mailową. Przeanalizujemy je dla Ciebie i udzielimy kompleksowej porady prawnej z zakresu prawa administracyjnego.